Pressespiegel

Erster Pressebericht, Tiroler Tageszeitung, 18. 12. 2012

Erster Pressebericht, Tiroler Tageszeitung, 18. 12. 2012

Pressebericht zur Eröffnung, Tiroler Tageszeitung, 23. 3. 2012

Pressebericht zur offiziellen Eröffnung des Archivs, Tiroler Tageszeitung, 23. 3. 2012